Амны хөндийн шингэн олон төрлийн эмийн төхөөрөмж (шүлс)