COVID-19 антиген ба томуугийн AB хурдан шинжилгээний иж бүрдэл