COVID-19 эсрэгбие igg igm хурдан шинжилгээний иж бүрдэл